Admiterea

 • Regulament Admitere 2017

 • Termenele de organizare și desfășurare a admiterii 2017-2018

 • Regulament-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I - studii superioare de licență pentru anul universitar 2017-2018

 • Regulament cu privire la organizarea ciclului II - studii superioare de master

 • Comisia de Admitere


  Rezultatele Admiterii "01.08.2017"


  Specialităţi propuse la admitere: 

  Studii de Licenţă:
  363.1 – Business şi Administrare 
  362.1 – Marketing şi Logistică
  365.1 – Economie Mondială şi REI
  364.1 – Finanţe şi Bănci
  361.1 – Contabilitate
  812.1 – Turism
  366.1 – Economie generală
  367.1 – Statistică şi previziune economică
  368.1 – Cibernetică şi informatică economică
  369.1 – Merceologie şi comerţ
  811.1 – Servicii

  Studii de Masterat:
  363.1 – Administrarea afacerilor 
  362.1 – Comunicare şi relaţii publice
  365.1 – Comerţ internaţional
  365.1 – Integrare europeană (studii în limba engleză)
  364.1 – Management financiar-bancar
  361.1 – Expertiza contabilă

  Acte necesare pentru participare la concursul de admitere:
  • Actul de studii, în original, cu anexa respectivă (original şi copia);
  • Copia buletinului de identitate;
  • Certificatul medical (forma nr.086/e), eliberat în anul admiterii;
  • 4 fotografii 3×4 cm;
  • Livretul militar (dacă e cazul).

  Parteneri