Admiterea

Specialităţi propuse la admitere: 

Studii de Licenţă:
363.1 – Business şi Administrare 
362.1 – Marketing şi Logistică
365.1 – Economie Mondială şi REI
364.1 – Finanţe şi Bănci
361.1 – Contabilitate
812.1 – Turism
366.1 – Economie generală
367.1 – Statistică şi previziune economică
368.1 – Cibernetică şi informatică economică
369.1 – Merceologie şi comerţ
811.1 – Servicii

Studii de Masterat:
363.1 – Administrarea afacerilor 
362.1 – Comunicare şi relaţii publice
365.1 – Comerţ internaţional
365.1 – Integrare europeană (studii în limba engleză)
364.1 – Management financiar-bancar
361.1 – Expertiza contabilă

Acte necesare pentru participare la concursul de admitere:
• Actul de studii, în original, cu anexa respectivă (original şi copia);
• Copia buletinului de identitate;
• Certificatul medical (forma nr.086/e), eliberat în anul admiterii;
• 4 fotografii 3×4 cm;
• Livretul militar (dacă e cazul).

Parteneri