Admiterea

 • Regulament Admitere 2017

 • Termenele de organizare și desfășurare a admiterii 2017-2018

 • Regulament-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I - studii superioare de licență pentru anul universitar 2017-2018

 • Regulament cu privire la organizarea ciclului II - studii superioare de master

 • Specialităţi propuse la admitere: 

  Studii de Licenţă:
  0413.1 – Business şi Administrare 
  0414.1 – Marketing şi Logistică
  0410.2 – Economie Mondială şi REI
  0412.1 – Finanţe şi Bănci
  0411.1 – Contabilitate
  1013.1 – Servicii hoteliere, turism şi agrement

  Studii de Masterat:
  363.1 – Administrarea afacerilor 
  362.1 – Comunicare şi relaţii publice
  365.1 – Comerţ internaţional
  365.1 – Integrare europeană (studii în limba engleză)
  364.1 – Management financiar-bancar
  361.1 – Expertiza contabilă

  Acte necesare pentru participare la concursul de admitere:
  • Actul de studii, în original, cu anexa respectivă (original şi copia);
  • Copia buletinului de identitate;
  • Certificatul medical (forma nr.086/e), eliberat în anul admiterii;
  • 4 fotografii 3×4 cm;
  • Livretul militar (dacă e cazul).

  Parteneri