Calendar Academic

Graficul  procesului de studii pentru anii I-II de studii

Semestrul I (01.09.16 – 15.12.16)

Semestrul II (30.01.17 – 19.05.17)

Sesiunea suplimentară Testarea I Testarea II Sesiunea examenelor Vacanţa de iarnă Sesiunea suplimentară Testarea I Testarea II Vacanţa de paşte Sesiunea examenelor Vacanţa de vară
26.09.16 – 22.10.16 octombrie noiembrie 16.12.16 – 30.12.16 şi 16.01.17 – 28.01.17 31.12.16 – 14.01.17 13.02.17 – 28.02.17 martie aprilie 16.04.17 – 23.04.17 (inclusiv) 20.05.17 – 16.06.17 19.06.17 – 01.09.17

Graficul  procesului de studii pentru anul III de studii

Semestrul I (01.09.16 – 15.12.16)

Semestrul II (30.01.17 – 24.03.17)

Sesiunea suplimentară Testarea I Testarea II Sesiunea examenelor Vacanţa de iarnă Sesiunea suplimentară Testarea I Testarea II Sesiunea examenelor Stagiul de practică Examenele de licenţă
26.09.16 – 22.10.16 octombrie noiembrie 16.12.16 – 30.12.16 şi 16.01.17 – 28.01.17 31.12.16 – 14.01.17 13.02.17 – 28.02.17 februarie martie 25.03.17 – 07.04.17 10.04.17 – 26.05.17 05.06.17 – 16.06.17

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE INSTRUIRE OBLIGATORII PENTRU ABSOLVENŢI

Semestrul I (01.09.16 – 15.12.16)

Semestrul II (30.01.17 – 24.03.17)

Depunrea cererii pentru confirmarea temei tezei de licenţă la catedre Aprobarea planului tezei de licenţă de către coordonator Prezentarea capitolului I al tezei de licenţă la conducători Ultimul termen de susţinere a restanţelor academice Prezentarea finală şi susţinerea preventivă a tezelor de licenţă la catedre Susţinerea stagiului de practică Examenele de licenţă
Data limită: 09.12.16 Data limită: 24.12.16 Data limită: 03.02.17 28.04.17 Data limită: 26.05.17 29.05.17 – 02.06.17 05.06.17 – 16.06.17

! Notă: Ghidurile pentru elaborarea tezei de licenţă şi realizarea stagiului de practică le găsiţi la Catedră sau Bibliotecă.

! Neîndeplinirea cel putin a uneia din cerinţele expuse Vă va priva de dreptul de a absolvi în anul de învăţământ 2016-2017.

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE INSTRUIRE OBLIGATORII PENTRU ABSOLVENŢI

SECŢIA FRECVENŢĂ REDUSĂ

Semestrul I (08.10.16 – 23.10.16)

Semestrul II (14.01.17 – 29.01.17)

Semestrul III (18.03.17 – 02.04.17)

Depunrea cererii pentru confirmarea temei tezei de licenţă la catedre Aprobarea planului tezei de licenţă de către coordonator Prezentarea capitolului I al tezei de licenţă la catedre Ultimul termen de susţinere a restanţelor academice Prezentarea finală şi susţinerea preventivă a tezelor de licenţă la catedre Susţinerea stagiului de practică Examenele de licenţă
Data limită: 09.12.16 Data limită: 24.12.16 Data limită: 03.02.17 28.04.17 Data limită: 26.05.17 29.05.17 – 02.06.17 05.06.17 – 16.06.17

Stagiul de practică : 10.04.17 –20.05.17

! Notă: Ghidurile pentru elaborarea tezei de licenţă şi realizarea stagiului de practică le găsiţi la Catedră sau Bibliotecă.

! Neîndeplinirea cel putin a uneia din cerinţele expuse Vă va priva de dreptul de a absolvi în anul de învăţământ 2016-2017.

În atenţia studenţilor secţiei cu frecvenţă redusă

Sesiunile academice în anul de studii 2017/2018 vor avea loc în perioadele:

Sesiunea de toamnă:

07.10.2017 – 22.10.2017

Sesiunea de iarnă :

13.01.2018 – 28.01.2018

Sesiunea de primăvară (absolvenţi):

17.03.2018 – 01.04.2018

Sesiunea de primăvară (anii I-III):

17.03.2018 – 01.04.2018

Parteneri