Noutăţi » Conferința 2017

Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA” a organizat în perioada 12-13 mai 2017 cea de-a IV-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale „Performanțe într-o economie competitivă”. Ediția din acest an s-a desfășurat în parteneriat cu Universitatea din Petroșani (România), Universitatea Româno-Germană din Sibiu (România) și Universitatea Link Campus (Italia).


În cadrul Conferinței Științifice Internaționale – ediția 2017 au participat cadre didactice, reprezentanți ai mediului academic național și internațional, precum și reprezentanți din sectorul real, masteranzi, studenți.


Evenimentul a fost deschis în data de 12 mai 2017 de rectorul Institutului Internațional de Management „IMI-NOVA”, prof.univ.dr. hab. Valentin RĂILEAN.


În continuare, au luat cuvântul în plen:

  •       • Dl Sorin Mihai RADU, Profesor universitar , Rector, Universitatea din Petroșani, România
  •       • Dl Nicolae ILIAŞ, Profesor universitar, Ex – Rector al Universității din Petroșani, România
  •       • Dl George BĂLAN, Profesor universitar, Universitatea Româno-Germană din Sibiu, România
  •       • Dl Alessandro FIGUS, Profesor universitar, Link Campus University, Italia
  •       • Dna Maria NEDEALCOV, Profesor universitar, Director institut, AȘM
Evenimentul a continuat cu prezentarea lucrărilor pe secțiuni.


SINTEZA LUCRĂRILOR PREZENTATE


Lucrările prezentate au răspuns în unanimitate temei conferinței, ”PERFORMANŢE ÎNTR-O ECONOMIE COMPETITIVĂ”, fiind apreciate de întreg auditoriul. Cele mai multe au abordat în calitate de subiect investițiile, acestea reprezentând un adevărat motor al creșterii economice. Paleta a fost largă, investițiile financiare ca parte a globalizării financiare, stabilitatea investițională pentru asigurarea competitivității tării, dezvoltarea industriei ușoare ca urmare a investițiilor realizate.


Investițiile sunt considerate drept suport material al oricărei creșteri economice. Investițiile au rol dublu în cadrul oricărei firme: sunt generatoare de bunuri și servicii contribuind la creșterea ofertei pe piață și contribuie la creșterea cererii de bunuri şi servicii în sectoarele conexe. Realizarea de proiecte sau programe de investiții conduce la creșterea stocului de capital fix, constituind elementul principal de realizare a modernizării economice, prin crearea de structuri noi în funcție de obiective strategice ale firmei. Totodată este influențată şi rata de ocupare a forței de muncă, reducând factorii care generează șomajul. Tot în acest domeniu putem menționa importanța cheltuielilor bugetare pentru stimularea consumului și implicit realizarea unei creșteri economice.


Un subiect care a atras atenția a fost cel al rolului negativ al corupției, aceasta fiind o frână în asigurarea unei creșteri economice la nivelul economie tării. Corupția este un fenomen social, economic şi politic, răspândit în toate țările din lume, de diferite grade, iar minimizarea acestuia se reflectă direct asupra creșterii economice. Un grad ridicat al corupției va conduce la o instabilitate financiară și implicit - la o instabilitate economică.


Nu putea lipsi abordarea celui mai important factor - resurselor umane. În această etapă, Republica Moldova se află în procesul integrării în UE. Forța de muncă va necesita un nivel înalt de competențe și performanțe pentru ca agenții economici să facă față concurenței din blocul UE. Un rol determinant în calitate de furnizor de cunoștințe îl are educația. Universitățile vor trebui să fie mult mai flexibile în adaptarea planurilor de învățământ, a programelor analitice, la nevoile și cerințele pieței forței de muncă, adică a agenților economici.


Un domeniu care poate genera plusvaloare, fiind considerat un motor actual al creșterii economice, este turismul. Turismul se consideră una dintre cele mai importante activități economice din lume, reprezintă un fenomen economic-social, un promotor al globalizării şi unul din factorii dezvoltării durabile, activitate puțin dezvoltată și susținută în Republica Moldova. Este nevoie de un program guvernamental pentru susținerea activității turistice, care la rândul său, prin vastul potențial uman şi material pe care îl antrenează în desfășurarea sa, prin efectele benefice asupra domeniilor implicate, acționează ca un factor stimulator al progresului şi dezvoltării.


Un alt subiect care a trezit interes s-a referit la utilizarea energiilor neconvenționale. Este o temă de mare actualitate la nivel mondial, înscrisă pe agenda tuturor țărilor în scopul reducerii consumului de resurse naturale și folosirea celor neconvenționale: apă, soare, vânt. Este nevoie de un pachet legislativ de măsuri de reglementare și susținere pentru a stimula inițiativele în acest domeniu.


Galerie foto


Parteneri