Noutăţi » PERFORMANŢE INTR-O ECONOMIE COMPETITIVĂ (ediţia 5)

Vă invită să participaţi la Conferinţa Internaţională

PERFORMANŢE INTR-O ECONOMIE COMPETITIVĂ
(ediţia a V)

care va avea loc la 18-19 mai 2018

Lucrările Conferinţei se vor desfăşura în cadrul a 2 secţiuni cu următoarea tematică:
1)Economie și management
2)Interdisciplinare

În cadrul Conferinței se va organiza și o masă rotundă cu genericul: "Relația dintre performanțele sistemului de învățământ și cerințele pieței muncii".1. INSCRIERE :

Înscrierea la conferinţă se realizează prin trimiterea rezumatului la adresa valentinafetiniuc@yahoo.com . În mesajul transmis pentru înscriere, vă rugăm să precizaţi numele întreg, afilierea, titlurile academice, funcţia şi adresele de e-mail ale autorilor.


2. FORMATUL LUCRĂRILOR :

Comunicările trebuie să fie redactate în limbile română, franceză sau engleză (10 pagini maximum).

Instrucţiuni privind redactarea

 

-   titlul lucrării: TNR, bold, 12, majuscule, centrat

-   autorii: TNR, italic, 10, centrat

-   funcţie, titlu, , e-mail: TNR, 10, centrat

-   rezumat: TNR, italic, 9, justified, 100-150 de cuvinte (franceză sau engleză)

-   cuvinte cheie: 4-6, TNR, italic, 9, left

-   JEL (Journal of Economic Literature) Classification

-   text: TNR, 12, Justified, First line 0,5 cm

-   pagină:  top  2  cm;  bottom  2  cm;  inside  2,5  cm; outside 2 cm; mirror margins; size A4;

 

Comitetul organizatoric își rezervă dreptul de a refuza orice lucrare care nu respectă acest format.

Lucrările vor fi evaluate în funcţie de gradul de originalitate, importanţă, claritate şi contribuţiile aduse.


3. PUBLICAREA LUCRĂRILOR :

Toate lucrările acceptate pentru prezentare și susținute în cadrul conferinţei vor fi publicate, în format electronic, pe CD-ul cu ISBN, conţinând Lucrările conferinţei Performanţe într-o economie competitivă.

O parte din lucrări vor fi selectate pentru publicare în cadrul ediţiei speciale.


4. TERMENE IMPORTANTE :

 • 27.04.2018 –– înscrierea prin transmiterea rezumatului lucrări la adresa valentinafetiniuc@yahoo.com
 • 07.05.2018 –– transmiterea lucrărilor complete.


  5. Taxa de participare :

  Pentru a facilita prezenţa tuturor celor interesaţi, NU SE VA PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE, NICI DE PUBLICARE.


  6. LOCUL DE DESFAȘURARE :

  Institutul Internaţional de Management „IMI-NOVA” str. Hristo Botev 9/1, 2043 Chişinău, Republica Moldova


  7. LIMBA :  Română, Franceză, Engleză


  8. CONTACTE :

  FETINIUC  Valentina, Conf.univ., dr.,  Moldova

  Tel.: (+373 22) 56-87-70, 56-83-03

  E-mail: valentinafetiniuc@yahoo.com


 • Invite you to participate in the International Conference

  PERFORMANCES IN A COMPETITIVE ECONOMY
  (5th edition)

  Which will be held on 18-19 May 2018

  The Conference will be held in two sections with the following topics:
  1) Economics and Management
  2) Interdisciplinary

  There will be held a round table discussion during the Conference: "The relationship between the performance of the education system and the requirements of the labor market."  1. REGISTRATION :

  To register for the conference, please send your abstract at the email: valentinafetiniuc@yahoo.com. In the message submitted for registration, please indicate the full name, affiliation, academic titles, function and the author’s email.


  2. PAPER FORMATTING :

  The scientific papers must be written in Romanian, French or English (maximum 10 pages).

  Editing instructions

   

  -   the title of the paper: TNR, bold, 12, capital letters, centered

  -   authors: TNR, italic, 10, centered

  -   position, title, e-mail: TNR, 10, centered

  -   summary: TNR, italic, 9, justified, 100-150 words (French or English)

  -   keywords: 4-6, TNR, italic, 9, left

  -   JEL (Journal of Economic Literature) Classification

  -   text:TNR,12, Justified, First line 0,5cm

  -   page: top 2 cm; bottom 2 cm; inside 2,5 cm; mirror margins; size A4;

   

  The organizing committee reserves the right not to accept the work which doesn’t follow the above paper formatting.

  The papers will be evaluated according to the degree of originality, importance, clarity and contributions.


  3. PAPER PUBLISHING :

  All papers accepted for presentation and those presented at the conference will be published electronically on the ISBN CD containing the Works of the conference Performance in a Competitive Economy.

  Some of the papers will be selected for publication in the special edition.


  4. IMPORTANT TERMS :

 • 27.04.2018 –– application by submitting the abstract of the scientific paper at the email: valentinafetiniuc@yahoo.com
 • 07.05.2018 –– sending the full text of the scientific paper.


  5. PARTICIPATION FEE :

  In order to facilitate the presence of all those who are interested, THERE IS NO PARTICIPATION AND PUBLICATION FEE.


  6. CONFERENCE VENUE :

  International Institute of Management „IMI-NOVA” , 9/1 Hristo Botev str., 2043 Chişinău, Republic of Moldova


  7. LANGUAGE :  Romanian, French, English


  8. CONTACTS :

  FETINIUC  Valentina, Associate Professor, PhD., Moldova

  Tel.: (+373 22) 56-87-70, 56-83-03

  E-mail: valentinafetiniuc@yahoo.com

 • Parteneri