ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR ciclului I, licență învățământ cu frecvență și frecvență redusă, ciclului II, masterat, învățământ cu frecvență


Vă aducem la cunoștință că susținerea tezelor de licență/master în anul de studii 2019-2020 va avea loc în regim on-line.


Pentru ciclul I, Licență susținerea tezelor de licență va avea loc în perioada 22.06.2020 – 27.06.2020.


Pentru ciclul II, Masterat susținerea tezelor de masterat va avea loc în perioada 27.06.2020 – 30.06.2020.


Metodologia de susținere online a tezei de licență/master în IMI-NOVA în condițiile Stării de urgență impuse de pandemia de COVID 19, aprobată prin Decizia Senatului IMI-NOVA la 11 mai 2020 o puteți consulta aici.
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR IMI-NOVA, ciclul I, licență și ciclul II, masterat, învățământul cu frecvență și frecvență redusă, care au acumulat restanțe academice


Vă rugăm să vă adresați conducerii Departamentului de Asigurare a Calități și Dezvoltare Curriculară (DACDC) pentru a vă informa referitor la procedura de admitere la susținerea repetată a exemenelor la următoarele adrese electronice:

Director dr., conf. univ. Galina CARAGANCIU – g.caraganciu@gmail.com

Doamna Diana LUNGU – diana.p@inbox.ru

Șef Serviciul Masterat Aurelia ȚEPORDEI – atepordei@mail.ru
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR IMI-NOVA, ciclul I, licență și ciclul II, masterat, învățământul cu frecvență și frecvență redusă, care au restanțe la achitarea taxei pentru instruire


Vă rugăm să achitați în regim de urgență restanțele la achitarea taxei pentru instruire și/sau lichidării restanțelor academice la Contul bancar indicat în Contractul pentru instruire.
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ȘI MASTERANZILOR IMI-NOVA


Pentru eliberarea certificatelor sau documentelor care ar confirma calitatea dv de student/masterand sau a efectuării studiilor în cadrul IMI-NOVA, vă rugăm să expediați solicitarea pe adresa electronică diana.p@inbox.ru, iar documentul necesar vă va fi remis prin poșta electronică.

Noutăţi

IN ATENȚIA STUDENȚILOR ANILOR I, II, SECȚIA ZI!


Sesiunea de examene se va desfășura în perioada 15 Mai - 06 Iunie 2020 conform orarului, la fel în regim online.

Vă urăm succese la examene!

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR SECȚIEI FRECVENȚĂ REDUSĂ (AN. I-III)


Dragi studenți!

În contextul situației existente Vă aducem la cunoștință, că sesiunea din primăvară se va desfășura on-line în perioada 28.04.2020 – 17.05.2020 conform orarului.

ZILE LIBERE

În conformitate cu pct.3 și 4 ale Dispoziției nr.6 din 26.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, zilele de 30 martie 2020 – 03 aprilie 2020 se declară zile de odihnă, iar procesul educațional la distanță în această perioadă, conform circularei nr. 04/1-09/2058 din 27.03.2020 a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, nu se va desfășura.

#StaiAcasa #InvataOnline

În conformitate cu ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.377 din 25.03.2020, suspendarea procesului educațional se prelungește pe toată durata stării de urgență.
Astfel, procesul de studii în cadrul IMI-NOVA se va efectua on-line până pe 15.05.2020 în conformitate cu orarul existent (în cazul studiilor la secția zi și masterat).

Detaliat

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR SECȚIEI FRECVENȚĂ REDUSĂ!

În contextul situației existente, Vă aducem la cunoștință că sesiunile din primăvară se vor desfășura on-line:
   • Începând cu 28.04.2020 – pentru studenții anilor I-III f/r,
   • În perioada 04.04.2020 – 17.04.2020 pentru studenții anului IV f/r.

Detaliat

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ȘI MASTERANZILOR!

În conformitate cu ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.368 din 20.03.2020, suspendarea procesului educațional se prelungește până pe 31.03.2020.
În același timp, procesul de studii se va efectua on-line, începând cu 23.03.2020, conform orarului.

Detaliat

SUSPENDAREA TEMPORARĂ A STUDIILOR

În conformitate cu ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.292 din 10.03.2020, în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății, precum și întru prevenirea răspândirii epidemiei virusului COVID-19, SE SUSPENDĂ procesul educațional în perioada 11 - 31 martie 2020.
Aceasta presupune și AMÂNAREA PENTRU O PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A SESIUNII LA SECȚIA FRECVENȚĂ REDUSĂ.

Detaliat

Suspendarea activității didactice și a evenimentelor în perioada 11-31 martie 2020

1. A suspenda toate activitățile didactice față în față, precum și a altor activități în cadrul IMI-NOVA în perioada 11-31 martie 2020.
2. A organiza activitatea IMI-NOVA în această perioadă astfel:

Detaliat

24-25 September 2020 PERFORMANCES IN A COMPETITIVE ECONOMY (7th edition)

The Conference will be held in two sections with the following topics:
1) Economics and Management
2) Interdisciplinary
There will be held a round table discussion during the Conference:«Building the partnership between universities and the labor market for future skills»

Detaliat

Aviz Universitatea Insubria din Varese 2020 "ERASMUS+"

Vă anunțăm că este disponibilă următoarea ofertă privind participarea la mobilitatea academică din cadrul programului ERASMUS+: Universitatea Insubria din Varese, Italia

Detaliat

Aviz Universitatea din Genova 2020 "ERASMUS+"

Vă anunțăm că este disponibilă următoarea ofertă privind participarea la mobilitatea academică din cadrul programului ERASMUS+: Universitatea din Genova, Italia

Detaliat

Aviz Genova 2019 "ERASMUS+"

Vă anunțăm că este disponibilă următoarea ofertă privind participarea la mobilitatea academică din cadrul programului ERASMUS+: Universitatea din Genova, Italia

Detaliat

23-24 April 2019 PERFORMANCES IN A COMPETITIVE ECONOMY (6th edition)

The Conference will be held in two sections with the following topics:

  • Economics and Management
  • Interdisciplinary
There will be held a roundtable discussion during the Conference: “Universities of the future in the context of the internationalization of higher education.” ...

Detaliat

Conferirea titlului DOCTOR HONORIS CAUSA

Universitatea din Petroșani (România) la 10 mai 2018 a sărbătorit jubileul de 70 de ani de la crearea sa, la care a participat și o delegație a „IMI-NOVA”. ...

Detaliat

Vă invităm pe 18-19 mai 2018 să participaţi la Conferinţa Internaţională "PERFORMANŢE INTR-O ECONOMIE COMPETITIVĂ" ediţia 5

În cadrul Conferinței se va organiza și o masă rotundă cu genericul: "Relația dintre performanțele sistemului de învățământ și cerințele pieței muncii" ...

Detaliat

AVIZ

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională (CDSI) al Institutului Internaţional de Management „IMI-NOVA” (cu sediul: MD 2043, mun. Chişinău, str. Hristo Botev 9), în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014, a anunţat la 29 septembrie 2017 declanşarea procesului de alegere a Rectorului „IMI-NOVA”

Detaliat

Anunţ "ERASMUS+"

Vă anunţăm că este disponibilă următoarea ofertă privind participarea la mobilitatea academică din cadrul programului ERASMUS+: Technical University of Kosice, Faculty of Economics (Slovacia)

Detaliat

Anunţ "Burse de Merit Ediţia a XXII-a"

Centrul de Informaţii Universitare anunţă concursul Burse de Merit 2017 – pentru cei mai buni studenţi ai ţării, ediţia XXII, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al BC Moldova Agroindbank SA şi al Orange Moldova.

Detaliat

Masa rotundă „Relaţia dintre performanţele sistemului de învăţământ şi cerinţele pieţei muncii”

organizată în cadrul conferinţei, a urmărit scopul de a confrunta angajatorii şi absolvenţii pentru a identifica care sunt competenţele, aptitudinile şi abilităţile apreciate de către angajatori, pe de o parte, şi care este potenţialul, dar şi aspiraţiile şi ambiţiile profesionale ale absolvenţilor, pe de altă parte.

Detaliat

Conferința 2017

Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA” a organizat în perioada 12-13 mai 2017 cea de-a IV-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale „Performanțe într-o economie competitivă”. Ediția din acest an s-a desfășurat în parteneriat cu Universitatea din Petroșani (România), Universitatea Româno-Germană din Sibiu (România) și Universitatea Link Campus (Italia).

Detaliat

Nota informativă Doctor Honoris Causa

Vineri, 12 mai 2017, a avut loc ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof.univ. dr. ing. Sorin Mihai RADU, rector al Universității din Petroșani, România. Acordarea acestui titlu onorific de către Senatul Institutului Internațional de Management “IMI-NOVA” a reprezentat o recunoaștere a îndelungatei sale activități științifice și de cercetare.

Detaliat

Aviz "Doctor Honoris Causa"

În data de 12 mai 2017, în cadrul Ședinței Solemne a Senatului Institutului Internațional de Management IMI-NOVA , va avea loc decernarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof.univ., dr. ing. Sorin Mihai RADU, rector al Universității din Petroșani. Evenimentul va avea loc în cadrul celei de-a patra ediții a Conferinței Științifice Internaționale „Performanțe într-o economie competitivă”

Vă invităm pe 12-13 mai 2017 să participaţi la Conferinţa Internaţională "PERFORMANŢE INTR-O ECONOMIE COMPETITIVĂ"

Lucrările Conferinţei se vor desfăşura în cadrul a 2 secţiuni cu următoarea tematică:

1) Economie și management
2) Interdisciplinare

În cadrul Conferinței se va organiza și o masă rotundă cu genericul: "Relația dintre performanțele sistemului de învățământ și cerințele pieței muncii" ...

Detaliat

SE ANUNŢĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE

Concursul se va desfăşura în baza Regulamentului cu privire la ocuparea posturilor didactice în instituţiile de învăţământ superior universitar.

Termenul de înscriere la concurs: 24.03.2017 – 24.04.2017.

Detaliat
A vedea toate

Studentii Institutului International de Management "IMI-NOVA" beneficiaza de multiple activitati didactice si practice care le permit sa devina specialisti mai calificati si sa se integreze mai rapid in cimpul de munca. In acelasi timp, ei au oportunitatea de a obtine diplome recunoscute in Europa cit si pe plan mondial.

  • STUDII LA DISTANTA
  • SEMESTRU PESTE HOTARE
  • CURSURI PREGATITOARE
  • PROGRAME DE STAGIERE
  • Parteneri