Specialitate Administrarea Afacerilor

Formarea specialiştilor în domeniul general de studii „Ştiinţe economice”, domeniul de formare profesională „Administrarea afacerilor” rezultă din poziţia pieţii în mediul macroeconomic, şi are drept scop asigurarea întreprinderilor de diverse tipuri, instituţiilor publice şi private atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional cu cadre calificative.


Programul de masterat „Administrarea Afacerilor” are la bază utilizarea conceptelor şi aplicaţiilor moderne în domeniul afacerilor. Programul implică valorificarea unui set de unităţi de curs care dezvoltă abilităţi manageriale de bază, precum şi, utilizarea adecvată a activităţilor de predare – învăţare – cercetare – evaluare.


La finalizarea studiilor masterandul va obţine următoarele competenţe:

■   cunoștinţe teoretice și practice specializate, avansate în domeniul Business şi Administrare.

■   capacităţi analitice cu privire la inovaţiile din domeniul Administrării afacerilor

■   analiza critică a teoriilor, conceptelor și principiilor care stau la baza unui management modern

■   asigură dezvoltarea activităţii în conformitate cu legile și normele stabilite

■   să demonstreze leadership în contexte de muncă sau de studiu care sînt necunoscute, complexe și imprevizibile și care solicită rezolvarea problemelor implicînd mulţi factori care interacţionează

■   Să evalueze și să îmbunătăţească performanţa strategică a echipelor

■   Să contribuie la asigurarea cu resurse financiare și materiale a proiectelor

■   Să comunice eficient utilizînd și tehnologiile informaţionale.

■   Să organizeze un sistem informaţional de securitate a businessului dinamic și eficient

■   Să organizeze cercetări în vederea fundamentării și creșterii gradului de precizie a deciziilor adoptate

■   Să cunoască aria de competenţă și implicare a managerilor de la diferite niveluri ierarhice, etc.


Programul se finalizează cu susţinerea publică a tezei de masterat, care reprezintă o sinteză a cunoştinţelor asimilate pe parcursul anilor de studii. După realizarea obiectivelor propuse de programul „Administrarea Afacerilor” şi susţinerea tezei de masterat, absolvenţilor se conferă titlul de Master în ştiinţe economice şi se eliberează Diploma de studii superioare de masterat, însoţită de Suplimentul la Diplomă.

Parteneri