Mesajul Rectorului

Pe parcursul celor peste 25 de ani (din 1995) de la fondarea sa, IMI-NOVA își concentrează eforturile atât pe formarea și pregătirea profesională în domeniul Economiei, adaptată cerințelor zilei și pieței muncii, dar și pe asimilarea abilităților practice ce țin de dezvoltarea personală.

Prima noastră prioritate o reprezintă studenții. Întreg demersul nostru academic este centrat pe oferirea studenților experiențelor educaționale excepționale integrative pentru valorificarea potențialului într-o carieră viitoare și dezvoltarea unor caractere temeinice.

Astfel, toate demersurile noastre sunt îndreptate spre satisfacerea deplină a nevoilor studenților, prin adaptarea permanentă a conținutului curricular raportat la evoluțiile din domeniu și cerințele angajatorilor, realizarea de activități extra-curriculare, folosirea experienței partenerilor străini în organizarea procesului de instruire, participarea în diverse proiecte internaționale, inclusiv ERASMUS+ etc.

O a doua prioritate este dezvoltarea relațiilor de colaborare cu alte instituții de învățământ superior din diverse țări, care au tradiții valoroase în domeniul studiilor economice. De-a lungul anilor aceste relații s-au materializat prin organizarea studiilor la distanță în cadrul Programului „Diploma Dublă” (din 1999 - cu Universitatea din Amsterdam și din 2008 – cu Universitatea Nice Sophia Antipolis), precum și elaborarea și susținerea tezelor de doctorat în co-tutelă împreună cu Universitatea Pierre Mendès France din Grenoble, toate fiind activități de pionerat în Moldova.

Păşim astăzi într-un nou an universitar. Studenților, masteranzilor și cadrelor didactice le doresc putere, răbdare, perseverenţă şi încredere în ei. Am dovedit deja că vrem, ştim şi putem să facem educaţie de calitate chiar şi în contextul restricţiilor pandemice. Trebuie doar să găsim resursele de a continua pe acest drum.

În plus, recomand cu căldură tuturor celor care își doresc o carieră de succes să se alăture comunității universitare IMI-NOVA.

Vă mulţumesc!

Parteneri