Noutăţi » Aviz Universitatea Insubria din Varese 2020 "ERASMUS+"

STIMAŢI STUDENŢI ȘI MASTERANZI!


Vă anunțăm că este disponibilă următoarea ofertă privind participarea la mobilitatea academică din cadrul programului ERASMUS+:

Universitatea Insubria din Varese, Italia

Locuri: 3 (3 luni) Licență

Locuri: 3 (2 luni) Masterat


Criteriile de eligibilitate sunt:


    - Rezultate academice;

    - Abilităţi lingvistice;

    - Motivaţie;

    - Recomandare/Referinţe;

    - CV.


Termen de prezentare a dosarului: 15 februarie 2020

Persoană de contact: Valentina FETINIUC, dr., conf. univ., valentinafetiniuc@yahoo.comDEAR STUDENTS AND MASTERS!


We would like to inform you that the following ERASMUS + academic mobility offer is available:

University of Insubria, Varese, Italy

Places: 3 (3 months) First Cycle (Bachelor’s)

Places: 3 (2 months) Cycle II (Master)


The eligibility criteria are:


    - Academic records;

    - Language skills;

    - Motivation;

    - Recommendations/References;

    - CV.


Presentation therms of documents: February 15, 2020

Contact person: Valentina FETINIUC, dr., PhD, valentinafetiniuc@yahoo.com

Parteneri