Noutăţi » Nota informativă Doctor Honoris Causa

Vineri, 12 mai 2017, a avut loc ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof.univ. dr. ing. Sorin Mihai RADU, rector al Universității din Petroșani, România. Acordarea acestui titlu onorific de către Senatul Institutului Internațional de Management “IMI-NOVA” a reprezentat o recunoaștere a îndelungatei sale activități științifice și de cercetare.


În mediul academic, științific şi în activitatea economică din țară şi străinătate se bucură de un binemeritat prestigiu, datorat activității sale deosebit de valoroase, cuantificată până în prezent de aproape 300 articole publicate în reviste de specialitate sau publicate la conferințe științifice din România şi din străinătate, autor şi coautor a 17 cărţi, dintre care un tratat şi o carte publicată la Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Germany, coautor la 5 capitole de cărţi publicate în străinătate la editurile IGI Global USA Main Office:701 E. Chocolate Ave. Hershey, PA 17033, USA, şi ZIP Publishing USA 1313 Chesapeake Avenue Columbus, Ohio, 43212, USA, 6 brevete de invenții, director la 36 granturi naționale si internaționale (COPERNICUS, MENER, CEEX, Inovare, Parteneriate, CORDIS) si contracte științifice şi coautor la alte 40 de contracte științifice cu parteneri industriali.


O altă dovadă a prestigiului științific şi profesional este şi apartenența sa ca Membru al Academiei de Științe Naturale a Federației Ruse, Secția Mine şi Metalurgie din 2006, Membru al Academiei de Mine a Ucrainei din 2007, Membru al Academiei de Transporturi a Ucrainei din 2009, Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor de Doctor si a Certificatelor Universitare din 2011 şi Expert-evaluator ARACIS, din 2012.


Nenumăratele titluri şi recunoașteri academice ale domnului profesor Radu, în spatele cărora stă o activitate susținută şi competentă, sunt completate de o personalitate puternică, un partener de discuție deschis spre nou, spre dezvoltare, în toate domeniile. Unele participări comune la evenimente interne şi internaționale ne-au oferit ocazia să remarcăm respectul şi sprijinul pe care îl acordă relațiilor cu Republica Moldova în general şi Institutul Internațional de Management “IMI-NOVA” în special.


Ceremonia de acordare a acestui titlu onorific a avut loc în cadrul Conferinței Internaționale “Performanțe într-o economie competitivă”, ediția a IV-a.


Galerie fotoParteneri