Noutăţi » CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE

Profesor universitar la catedra:

Marketing și REI – 1

Conferenţiar universitar la catedra:

Business și Administrare – 3

Management financiar – 3

Marketing şi REI – 3

Lector universitar la catedra:

Business şi Administrare – 2

Management financiar – 2

Marketing şi REI – 3

Limbi Moderne Aplicate – 2

Asistent universitar la catedra:

Business şi Administrare – 1

Management financiar – 1

Marketing şi REI – 1

Concursul se va desfăşura în baza Regulamentului cu privire la ocuparea posturilor didactice în instituţiile de învăţământ superior universitar.

Termenul de înscriere la concurs: 24.03.2017 – 24.04.2017.

Informații suplimentare: (0 22) 56 – 85 – 36 / (0 22) 56 – 84 – 65.

Parteneri