Noutăţi » PERFORMANŢE INTR-O ECONOMIE COMPETITIVĂ

Vă invită să participaţi la Conferinţa Internaţională

PERFORMANŢE INTR-O ECONOMIE COMPETITIVĂ
(ediţia a IV)

care va avea loc la 12-13 mai 2017

Lucrările Conferinţei se vor desfăşura în cadrul a 2 secţiuni cu următoarea tematică:
1)Economie și management
2)Interdisciplinare

În cadrul Conferinței se va organiza și o masă rotundă cu genericul: "Relația dintre performanțele sistemului de învățământ și cerințele pieței muncii".

1. INSCRIERE:

Înscrierea la conferinţă se realizează prin trimiterea rezumatului  la adresa valentinafetiniuc@yahoo.com . În mesajul transmis pentru înscriere, vă rugăm să precizaţi numele deplin, afilierea, titlurile academice, funcţia şi adresele de e-mail ale autorilor.

2. FORMATUL LUCRĂRILOR:

Comunicările trebuie să fie redactate în limbile română, franceză sau engleză (10 pagini maximum).

Instrucţiuni privind redactarea

 

-   titlul lucrării: TNR, bold, 12, majuscule, centrat

-   autorii: TNR, italic, 10, centrat

-   funcţie, titlu, , e-mail: TNR, 10, centrat

-   rezumat: TNR, italic, 9, justified, 100-150 de cuvinte (franceză sau engleză)

-   cuvinte cheie: 4-6, TNR, italic, 9, left

-   JEL (Journal of Economic Literature) Classification

-   text: TNR, 12, Justified, First line 0,5 cm

-   pagină:  top  2  cm;  bottom  2  cm;  inside  2,5  cm; outside 2 cm; mirror margins; size A4;

 

Comitetul organizatoric își rezervă dreptul de a refuza orice lucrare care nu respectă acest  format.

Lucrările vor fi evaluate în funcţie de gradul de originalitate, importanţă, claritate şi contribuţiile aduse.

3. PUBLICAREA LUCRĂRILOR:

Toate lucrările acceptate pentru prezentare și susținute în cadrul conferinţei vor fi publicate, în format electronic, pe CD-ul cu ISBN, conţinând Lucrările conferinţei Performanţe într-o economie competitivă.

O parte din lucrări vor fi selectate pentru publicare  în cadrul ediţiei speciale.

4. TERMENE IMPORTANTE:

 • 28.04.2017 –– înscrierea prin transmiterea  rezumatului lucrări la adresa valentinafetiniuc@yahoo.com
 • 08.05.2017 –– transmiterea lucrărilor complete.

  5. Taxa de participare :

  Pentru a facilita prezenţa tuturor celor interesaţi, NU SE VA PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE, NICI DE PUBLICARE.

  6. LOCUL DE DESFAȘURARE:

  Institutul Internaţional de Management „IMI-NOVA” str. Hristo Botev 9/1, 2043 Chişinău, Republica Moldova

  7. LIMBA: română, franceză, engleză

  8. CONTACTE:

  FETINIUC  Valentina, Conf.univ., dr.,  Moldova

  Tel.: (+373 22) 56-87-70, 56-83-03

  mail: valentinafetiniuc@yahoo.com

 • Parteneri