Reglementări Interne

 • Regulament studii SNCS IMI-NOVA
 • Carta INSTITUTUL INTERNAȚIONAL DE MANAGEMENT „IMI-NOVA” 2015
 • Strategia de dezvoltare IMI-NOVA
 • Manualul calitatii IMI-NOVA
 • Politica privind asigurarea calității în IMI-NOVA 2017-2020
 • Regulament evaluarea activitatiil invatare IMI-NOVA
 • Regulament mobilitate academica IMI-NOVA
 • Regulament stagiile practica IMI-NOVA
 • Centrul de Ghidare si Consiliere in Cariera IMI-NOVA
 • Regulament ordine interna
 • Regulament organizarea examenului de finalizare a studiilor_IMI-NOVA
 • Structura Autoguvernanta Studenteasca IMI-NOVA
 • Regulament privind conferirea titlurilor ştiințifico-didactice la INSTITUTUL INTERNAȚIONAL DE MANAGEMENT „IMI-NOVA”

 • Strategia de dezvoltare a cadrelor didactice IMI-NOVA
 • Procedura privind evaluarea calității programelor de studii în Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”
 • Procedura privind monitorizarea realizării normei științifico-didactice în Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”
 • Procedura operațională: elaborarea și actualizarea suportului curricular în Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”
 • Regulamentul de funcționare a Departamentului de Asigurare a Calității și Dezvoltare Curriculară (DACDC) în Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”
 • Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea programelor de studii în Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”
 • Regulamentul privind evaluarea periodică a calității predării disciplinelor academice în Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”
 • Regulamentul privind organizarea anchetelor studenților, masteranzilor, absolvenților, cadrelor didactice și angajatorilor în Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”
 • Regulamentul de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului didactic în Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului „IMI-NOVA”
 • Regulamentul de organizare și Funcționare a Serviciului Personal din cadrul „IMI-NOVA”
 • Regulament de organizare și funcționare al Consiliului calității din cadrul Institutului Internațional de Management „IMI-NOVA”
 • Strategia de internaționalizare instituțională a Institutului Internațional de Management „IMI-NOVA” pentru perioada 2017-2022
 • Parteneri