Reglementări Interne

POLITICI ȘI STRATEGII

 • Carta INSTITUTUL INTERNAȚIONAL DE MANAGEMENT „IMI-NOVA”
 • Manualul calitatii IMI-NOVA
 • Strategia de dezvoltare a IMI-NOVA pentru anii 2021-2026
 • Strategia de dezvoltare a cercetării IMI-NOVA 2021-2025
 • Strategia de marketing IMI-NOVA 2021-2025
 • Strategia de internaționalizare instituțională a Institutului Internațional de Management „IMI-NOVA” pentru perioada 2017-2022
 • Politica resurselor umane IMI-NOVA 2021-2025
 • Politica privind asigurarea calitatii pentru anii 2021-2024

 • ADMINISTRATIVE
 • Regulament ordine interna
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului „IMI-NOVA”
 • Regulament privind conferirea titlurilor ştiințifico-didactice la INSTITUTUL INTERNAȚIONAL DE MANAGEMENT „IMI-NOVA”
 • Regulament de organizare și funcționare al Consiliului calității din cadrul Institutului Internațional de Management „IMI-NOVA”
 • Regulamentul de funcționare a Departamentului de Asigurare a Calității și Dezvoltare Curriculară (DACDC) în Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”
 • Regulamentul privind remunerarea muncii, stimularea și acordarea ajutorului material
 • Regulamentul de organizare și Funcționare a Serviciului Personal din cadrul „IMI-NOVA”
 • Regulament privind consiliul academic internațional (CAI)
 • Structura Autoguvernanta Studenteasca IMI-NOVA
 • Codul de etică

 • PROCESUL EDUCAȚIONAL
 • Regulament mobilitate academica IMI-NOVA
 • Regulament evaluarea activitatiil invatare IMI-NOVA
 • Regulament stagiile practica IMI-NOVA
 • Regulamentul de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului didactic în Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”
 • Regulamentul privind organizarea anchetelor studenților, masteranzilor, absolvenților, cadrelor didactice și angajatorilor în Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”
 • Regulamentul privind evaluarea periodică a calității predării disciplinelor academice în Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”
 • Regulament privind activitatea de mentorat
 • Regulament de organizare, desfășurare și monitorizare a activităților didactice în format online
 • Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea programelor de studii în Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”
 • Regulament privind organizarea mobilităților academice și a recunoașterii perioadelor de mobilitate
 • Regulament studii SNCS IMI-NOVA
 • Regulament organizarea examenului de finalizare a studiilor_IMI-NOVA
 • Procedura operațională: elaborarea și actualizarea suportului curricular în Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”
 • Procedura privind monitorizarea realizării normei științifico-didactice în Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”
 • Procedura privind evaluarea calității programelor de studii în Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”
 • Procedura de monitorizare a programelor de studii
 • Procedura de alegere a disciplinelor optionale
 • Centrul de Ghidare si Consiliere in Cariera IMI-NOVA
 • Catalogul cursurilor
 • Statut ALUMNI IMI-NOVA

 • Parteneri