Specialitate Comunicare şi Relaţii publice

Formarea specialiştilor în domeniul general de studii „Ştiinţe economice”, domeniul de formare profesională „Comunicare şi Relaţii publice” rezultă din poziţia pieţii în mediul macroeconomic, şi are drept scop asigurarea întreprinderilor de diverse tipuri, instituţiilor publice şi private atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional cu cadre calificative.


Programul de masterat „Comunicare şi Relaţii publice” are la bază utilizarea conceptelor şi aplicaţiilor moderne în domeniul comunicării şi relaţiilor publice. Programul implică valorificarea unui set de unităţi de curs care dezvoltă abilităţi fundamentale de comunicare şi negociere, precum şi, utilizarea adecvată a activităţilor de predare – învăţare – cercetare – evaluare.


La finalizarea studiilor masterandul va obţine următoarele competenţe:

■   Cunoştinţe teoretice şi practice specializate, avansate în domeniul Comunicării şi Relaţiilor publice

■   Să analizeze critic teoriile, concepţiile şi principiile care stau la baza unei economii şi a unui management modern

■   Să proiecteze şi să planifice programe promoţionale şi de relaţii publice

■   Să abordeze creativ problemele din domeniul comunicării şi promovării(să elaboreze strategii creative)

■   Să fie buni negociatori şi să posede principiile comunicării nonverbale.

■   Să elaboreze mesaje promoţionale (scris,verbal,imagini,film).

■   Să organizeze serviciul/departamentul de reclamă şi relaţii publice din întreprindere

■   Să asigure desfăşurarea activităţilor în conformitate cu legile şi normele stabilite

■   Să rezolve probleme prin integrarea surselor de informaţii complexe, câte odată incomplete, în contexte noi şi necunoscute

■   Să fie promotor al schimbării într-un mediu complex

■   Să elaboreze politica de promovare din întreprindere

■   Să formeze echipe şi să dezvolte colaborarea interpersonală

■   Să asigure şi să gestioneze utilizarea eficientă a resurselor materiale,financiare şi informaţionale, etc


Programul se finalizează cu susţinerea publică a tezei de masterat, care reprezintă o sinteză a cunoştinţelor asimilate pe parcursul anilor de studii. După realizarea obiectivelor propuse de programul „Comunicare şi Relaţii publice” şi susţinerea tezei de masterat, absolvenţilor se conferă titlul de Master în ştiinţe economice şi se eliberează Diploma de studii superioare de masterat, însoţită de Suplimentul la Diplomă.

Parteneri