Noutăţi » Masa rotundă „Relaţia dintre performanţele sistemului de învăţământ şi cerinţele pieţei muncii”

Masa rotundă „Relaţia dintre performanţele sistemului de învăţământ şi cerinţele pieţei muncii”, organizată în cadrul conferinţei, a urmărit scopul de a confrunta angajatorii şi absolvenţii pentru a identifica care sunt competenţele, aptitudinile şi abilităţile apreciate de către angajatori, pe de o parte, şi care este potenţialul, dar şi aspiraţiile şi ambiţiile profesionale ale absolvenţilor, pe de altă parte. O comparaţie dintre acestea ar permite absolvenţilor să-şi identifice punctele forte şi cele slabe, precum şi să stabilească obiectivele privind cariera sa.


În cadrul discuţiilor, pe de o parte, au participat viitorii absolvenţi - studenţi şi masteranzi IMI-NOVA, iar pe de altă parte - reprezentanţi ai unor firme publice şi private, cum ar fi:

 •       1. Andrei TIMUŞ, Director ÎS „Centrul Informaţional Agricol”;
 •       2. Rodica TCACI, specialist superior Resurse Umane, Uniunea Conducătorilor Auto RM;
 •       3. Lia SCLIFOS, doctor în pedagogie, manager al proiectului REVOCC, Centru pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri;
 •       4. Alina CHICU, Director „Aldena & Co”, lector universitar „IMI-NOVA”;
 •       5. Angela CHELARU, „Fresh & Joy” SRL, administrator şi fondator, lector universitar IMI-NOVA;
 •       6. Cornelia ZELINSCHI, coordonator de proiect, Organizaţia pentru Dezvoltare Secţia IMM;
 •       7. Ludmila STIHI, Şef Direcţie ODIMM;
 •       8. Alexandru HAREA, Administrator call centru AutoDoc;
 •       9. Rodica POPUŞOI, contabil-şef „Prodent-Com” SRL;
 •       10. Sergiu MALIC, administrator SC „Nairda Prim” SRL;
 •       11. Lina MOLDOVEANU, economist principal, Secţia Credite Problematice, Direcţia Recuperare Active, BC „Victoriabank” SA
 •       12. Diana GHINDA, manager general Agenţie de Turism „Ghidtur” SRL.


În rezultatul discuţiilor au parvenit un şir de propuneri ce ţin atât de ameliorarea procesului de instruire, cât şi de implicarea studenţilor în diferite activităţi în scopul pregătirii lor mai calitative şi adecvate pentru cariera profesională.


S-a insistat pe organizarea periodică a întâlnirilor cadrelor didactice cu reprezentanţii sectorului real în vederea expunerii acestora din urmă pe marginea atuurilor/neajunsurilor în procesul pregătirii profesionale a tinerilor, pe atragerea oamenilor de afaceri în procesul proiectării planurilor de studii. Angajatorii au dat dovadă de receptivitate, manifestându-şi dorinţa de a participa mai activ în pregătirea studenţilor pentru activitatea profesională prin oferirea locurilor pentru stagii de practică, prin implicarea lor în procesul de instruire etc.


Reprezentanţii ODIMM le-au propus studenţilor unele oferte pentru participarea în diferite proiecte, cum ar fi cele de creare a întreprinderilor proprii.


Studenţii la rândul lor au apreciat înalt sfaturile şi recomandările parvenite în cadrul discuţiilor, subliniind că această întâlnire a fost foarte productivă pentru ei, ajutându-i să înţeleagă mai bine care sunt aşteptările angajatorilor şi să-şi stabilească obiective profesionale bine definite.Parteneri