Calendar Academic

Graficul procesului de studii pentru anul I de studii

(CARE PRESUPUNE PREZENŢA OBLIGATORIE LA ORE)

Semestrul I (02.09.2019 – 13.12.2019)

Semestrul II (03.02.2020 – 22.05.2020)

Testarea I Testarea II Sesiunea examenelor Vacanţa de iarnă Sesiunea suplimentară Testarea I Testarea II Vacanţa de paşte Sesiunea examenelor Vacanţa de vară
Octombrie Noiembrie 15.12.19 - 28.12.19 şi 13.01.20 - 25.01.20 29.12.19 - 12.01.20 10.02.20 - 01.03.20 Martie Aprilie 20.04.20 - 27.04.20 (inclusiv) 25.05.20 - 14.06.20 15.06.20 - 01.09.20

! Neprezentarea la cel puţin o testare conduce după sine neadmiterea la susţinerea examenului la disciplina respectivă.
! Neprezentarea la ore conduce după sine neadmiterea la testare.

Graficul procesului de studii pentru anul II de studii

(CARE PRESUPUNE PREZENŢA OBLIGATORIE LA ORE)

Semestrul I (02.09.2019 - 13.12.2019)

Semestrul II (03.02.2020 - 01.05.2020)

Sesiunea suplimentară Testarea I Testarea II Sesiunea examenelor Vacanţa de iarnă Sesiunea suplimentară Testarea I Testarea II Vacanţa de paşte Sesiunea examenelor Stagiul de practică Vacanţa de vară
30.09.19 - 27.10.19 Octombrie Noiembrie 15.12.19 - 28.12.19 şi 13.01.20 - 25.01.20 29.12.19 - 12.01.20 10.02.19 - 01.03.20 Martie Aprilie 20.04.20 - 27.04.20 (inclusiv) 04.05.20 - 24.05.20 25.05.20 - 14.06.20 20.06.20 - 01.09.20

! Neprezentarea la cel puţin o testare conduce după sine neadmiterea la susţinerea examenului la disciplina respectivă.
! Neprezentarea la ore conduce după sine neadmiterea la testare.

Graficul procesului de studii pentru anul III de studii

(CARE PRESUPUNE PREZENŢA OBLIGATORIE LA ORE)

Semestrul I (02.09.2019 – 13.12.2019)

Semestrul II (03.02.2020 – 20.03.2020)

Sesiunea suplimentară Testarea I Testarea II Sesiunea examenelor Vacanţa de iarnă Sesiunea suplimentară Testarea I Testarea II Sesiunea examenelor Stagiul de practică Examenele de licenţă
30.09.2019 – 27.10.2019 Octombrie Noiembrie 15.12.19 – 28.12.19 şi 13.01.20 – 25.01.20 29.12.19 – 12.01.20 10.02.19 – 01.03.20 Februarie Martie 23.03.20 – 05.04.20 06.04.20 – 29.05.20 08.06.20 – 13.06.20

! Neprezentarea la cel puţin o testare conduce după sine neadmiterea la susţinerea examenului la disciplina respectivă.
! Neprezentarea la ore conduce după sine neadmiterea la testare.

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE INSTRUIRE OBLIGATORII PENTRU ABSOLVENŢI !!!

Semestrul I (02.09.19 – 13.12.19)

Semestrul II (03.02.20 – 13.06.20)

Depunrea cererii pentru confirmarea temei tezei de licenţă la catedre Aprobarea planului tezei de licenţă de către coordonator Prezentarea capitolului I al tezei de licenţă la conducători Ultimul termen de susţinere a restanţelor academice Prezentarea finală şi susţinerea preventivă a tezelor de licenţă la catedre Susţinerea practicii Examenele de licenţă
Data limită: 30.11.19 Data limită: 29.12.19 Data limită: 03.02.20 30.04.20 Data limită: 25.05.20 01.06.20 – 03.06.20 08.06.20 – 13.06.20

Notă: Indicaţiile metodice pentru elaborarea tezei de licenţă şi realizării practicii le găsiţi la BIBLIOTECĂ (etajul II, Blocul B).
! Neîndeplinirea cel putin a uneia din cerinţele expuse Vă va priva de dreptul de a absolvi în anul de învăţământ 2019-2020.

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE INSTRUIRE OBLIGATORII PENTRU ABSOLVENŢI !!!

SECŢIA FRECVENŢĂ REDUSĂ

Semestrul I (12.10.19 – 27.10.19)

Semestrul II (18.01.20 – 02.02.20)

Semestrul III (21.03.20 – 05.04.20)

Depunrea cererii pentru confirmarea temei tezei de licenţă la catedre Aprobarea planului tezei de licenţă de către coordonator Prezentarea capitolului I al tezei de licenţă la catedre Ultimul termen de susţinere a restanţelor academice Prezentarea finală şi susţinerea preventivă a tezelor de licenţă la catedre Susţinerea practicii Examenele de licenţă
Data limită: 30.11.19 Data limită: 18.01.20 Data limită: 15.02.20 30.04.20 Data limită: 31.05.20 01.06.20 – 03.06.20 08.06.20 – 13.06.20

Stagiul de practică : 06.04.20 – 29.05.20

Notă: Indicaţiile metodice pentru elaborarea tezei de licenţă şi realizării practicii le găsiţi la BIBLIOTECĂ (etajul II, Blocul B).
! Neîndeplinirea cel putin a uneia din cerinţele expuse Vă va priva de dreptul de a absolvi în anul de învăţământ 2019-2020.

Parteneri