Calendar Academic

Graficul procesului de studii pentru anul I de studii

(CARE PRESUPUNE PREZENŢA OBLIGATORIE LA ORE)

Semestrul I (02.09.22 – 17.12.22)

Semestrul II (01.02.23 – 20.05.23)

Testarea I Testarea II Sesiunea examenelor Vacanţa de iarnă Sesiunea repetată Testarea I Testarea II Vacanţa de paşte Sesiunea examenelor Vacanţa de vară
Octombrie Noiembrie 19.12.22 – 24.12.22 şi 09.01.23 – 22.01.23 25.12.22 – 08.01.23 și 23.01.23 – 29.01.23 13.02.23 – 28.02.23 Martie Aprilie 16.04.23 – 24.04.23 (inclusiv) 22.05.23 – 10.06.23 12.06.23 – 01.09.23

! Neprezentarea la cel puţin o testare conduce după sine neadmiterea la susţinerea examenului la disciplina respectivă.
! Neprezentarea la ore conduce după sine neadmiterea la testare.Graficul procesului de studii pentru anul II de studii

(CARE PRESUPUNE PREZENŢA OBLIGATORIE LA ORE)

Semestrul I (02.09.22 – 17.12.22)

Semestrul II (01.02.23 – 29.04.23)

Sesiunea suplimentară Testarea I Testarea II Sesiunea examenelor Vacanţa de iarnă Sesiunea repetată Testarea I Testarea II Vacanţa de paşte Sesiunea examenelor Stagiul de practică Vacanţa de vară
10.10.22 – 29.11.22 Octombrie Noiembrie 19.12.22 – 24.12.22 şi 09.01.23 – 22.01.23 25.12.22 – 08.01.23 și 23.01.23 – 29.01.23 13.02.23 – 28.02.23 Martie Aprilie 16.04.23 – 24.04.23(inclusiv) 03.05.23 – 20.05.23 22.05.23 – 10.06.23 12.06.23 – 01.09.23

! Neprezentarea la cel puţin o testare conduce după sine neadmiterea la susţinerea examenului la disciplina respectivă.
! Neprezentarea la ore conduce după sine neadmiterea la testare.Graficul procesului de studii pentru anul III de studii

(CARE PRESUPUNE PREZENŢA OBLIGATORIE LA ORE)

Semestrul I (02.09.22 – 17.12.22)

Semestrul II (01.02.23 – 18.03.23)

Sesiunea repetată Testarea I Testarea II Sesiunea examenelor Vacanţa de iarnă Sesiunea repetată Testarea I Testarea II Sesiunea examenelor Stagiul de practică Examenele de licenţă
10.10.22 – 29.11.22 Octombrie Noiembrie 19.12.22 – 24.12.22 şi 09.01.23 – 22.01.23 25.12.22 – 08.01.23 și 23.01.23 – 29.01.23 13.02.23 – 28.02.23 Februarie Martie 20.03.23 – 01.04.23 03.04.23 – 26.05.23 19.06.23 – 24.06.23

! Neprezentarea la cel puţin o testare conduce după sine neadmiterea la susţinerea examenului la disciplina respectivă.
! Neprezentarea la ore conduce după sine neadmiterea la testare.

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE INSTRUIRE OBLIGATORII PENTRU ABSOLVENŢI !!!

Semestrul I (02.09.22 – 17.12.22)

Semestrul II (01.02.23 – 18.03.23)

Depunrea cererii pentru confirmarea temei tezei de licenţă la catedre Aprobarea planului tezei de licenţă de către coordonator Prezentarea capitolului I al tezei de licenţă la conducători Ultimul termen de susţinere a restanţelor academice Prezentarea finală şi susţinerea preventivă a tezelor de licenţă la catedre Susţinerea practicii Examenele de licenţă
Data limită: 30.11.22 Data limită: 24.12.23 Data limită: 04.02.23 22.04.23 Data limită: 26.05.23 29.05.23 – 31.05.23 19.06.23 – 24.06.23

Notă: Indicaţiile metodice pentru elaborarea tezei de licenţă şi realizării practicii le găsiţi la BIBLIOTECĂ).
! Neîndeplinirea cel putin a uneia din cerinţele expuse Vă va priva de dreptul de a absolvi în anul de învăţământ 2022-2023.

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE INSTRUIRE OBLIGATORII PENTRU ABSOLVENŢI !!!

SECŢIA FRECVENŢĂ REDUSĂ

Semestrul I (22.10.22 – 06.11.22)

Semestrul II (14.01.23 – 29.01.23)

Semestrul III (18.03.23 – 02.04.23)

Depunrea cererii pentru confirmarea temei tezei de licenţă la catedre Aprobarea planului tezei de licenţă de către coordonator Prezentarea capitolului I al tezei de licenţă la catedre Ultimul termen de susţinere a restanţelor academice Prezentarea finală şi susţinerea preventivă a tezelor de licenţă la catedre Susţinerea practicii Examenele de licenţă
Data limită: 11.11.22 Data limită: 24.12.23 Data limită: 20.02.23 22.04.23 Data limită: 26.05.23 22.05.23 – 31.05.23 19.06.23 – 24.06.23

Stagiul de practică : 03.04.23 –21.05.23

Notă: Indicaţiile metodice pentru elaborarea tezei de licenţă şi realizării practicii le găsiţi la BIBLIOTECĂ.
! Neîndeplinirea cel putin a uneia din cerinţele expuse Vă va priva de dreptul de a absolvi în anul de învăţământ 2022-2023.

Parteneri