Calendar Academic

Graficul procesului de studii pentru anul I de studii

(CARE PRESUPUNE PREZENŢA OBLIGATORIE LA ORE)

Semestrul I (02.09.21 – 12.12.21)

Semestrul II (01.02.22 – 22.05.22)

Testarea I Testarea II Sesiunea examenelor Vacanţa de iarnă Sesiunea suplimentară Testarea I Testarea II Vacanţa de paşte Sesiunea examenelor Vacanţa de vară
Octombrie Noiembrie 13.12.21 – 24.12.21 şi 10.01.22 – 23.01.22 25.12.21 – 09.01.22 și 24.01.22 – 31.01.22 14.02.22 – 28.02.22 Martie Aprilie 25.04.22 – 02.05.22 (inclusiv) 23.05.22 – 10.06.22 13.06.22 – 01.09.22

! Neprezentarea la cel puţin o testare conduce după sine neadmiterea la susţinerea examenului la disciplina respectivă.
! Neprezentarea la ore conduce după sine neadmiterea la testare.Graficul procesului de studii pentru anul II de studii

(CARE PRESUPUNE PREZENŢA OBLIGATORIE LA ORE)

Semestrul I (02.09.21 – 12.12.21)

Semestrul II (01.02.22 – 08.05.22)

Sesiunea suplimentară Testarea I Testarea II Sesiunea examenelor Vacanţa de iarnă Sesiunea suplimentară Testarea I Testarea II Vacanţa de paşte Sesiunea examenelor Stagiul de practică Vacanţa de vară
04.10.21 – 07.11.21 Octombrie Noiembrie 13.12.21 – 24.12.21 şi 10.01.22 – 23.01.22 25.12.21 – 09.01.22 și 24.01.22 – 31.01.22 14.02.22 – 28.02.22 Martie Aprilie 25.04.22 – 02.05.22 (inclusiv) 11.05.22 – 29.05.22 30.05.22 – 19.06.22 20.06.22 – 01.09.22

! Neprezentarea la cel puţin o testare conduce după sine neadmiterea la susţinerea examenului la disciplina respectivă.
! Neprezentarea la ore conduce după sine neadmiterea la testare.Graficul procesului de studii pentru anul III de studii

(CARE PRESUPUNE PREZENŢA OBLIGATORIE LA ORE)

Semestrul I (02.09.21 – 12.12.21)

Semestrul II (01.02.22 – 21.03.22)

Sesiunea suplimentară Testarea I Testarea II Sesiunea examenelor Vacanţa de iarnă Sesiunea suplimentară Testarea I Testarea II Sesiunea examenelor Stagiul de practică Examenele de licenţă
04.10.21 – 07.11.21 Octombrie Noiembrie 13.12.21 – 24.12.21 şi 10.01.22 – 23.01.22 25.12.21 – 09.01.22 și 24.01.22 – 31.01.22 14.02.22 – 28.02.22 Februarie Martie 21.03.22 – 03.04.22 04.04.22 – 29.05.22 20.06.22 – 30.06.22

! Neprezentarea la cel puţin o testare conduce după sine neadmiterea la susţinerea examenului la disciplina respectivă.
! Neprezentarea la ore conduce după sine neadmiterea la testare.

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE INSTRUIRE OBLIGATORII PENTRU ABSOLVENŢI !!!

Semestrul I (02.09.21 – 12.12.21)

Semestrul II (01.02.22 – 21.03.22)

Depunrea cererii pentru confirmarea temei tezei de licenţă la catedre Aprobarea planului tezei de licenţă de către coordonator Prezentarea capitolului I al tezei de licenţă la conducători Ultimul termen de susţinere a restanţelor academice Prezentarea finală şi susţinerea preventivă a tezelor de licenţă la catedre Susţinerea practicii Examenele de licenţă
Data limită: 08.11.21 Data limită: 24.12.21 Data limită: 04.02.22 20.04.22 Data limită: 25.05.22 30.05.22 – 31.05.22 20.06.22 – 30.06.22

Notă: Indicaţiile metodice pentru elaborarea tezei de licenţă şi realizării practicii le găsiţi la BIBLIOTECĂ (etajul II, Blocul B).
! Neîndeplinirea cel putin a uneia din cerinţele expuse Vă va priva de dreptul de a absolvi în anul de învăţământ 2021-2022.

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE INSTRUIRE OBLIGATORII PENTRU ABSOLVENŢI !!!

SECŢIA FRECVENŢĂ REDUSĂ

Semestrul I (23.10.2021 – 07.11.21)

Semestrul II (15.01.22 – 30.01.22)

Semestrul III (19.03.22 – 03.04.22)

Depunrea cererii pentru confirmarea temei tezei de licenţă la catedre Aprobarea planului tezei de licenţă de către coordonator Prezentarea capitolului I al tezei de licenţă la catedre Ultimul termen de susţinere a restanţelor academice Prezentarea finală şi susţinerea preventivă a tezelor de licenţă la catedre Susţinerea practicii Examenele de licenţă
Data limită: 08.11.21 Data limită: 20.01.22 Data limită: 20.02.22 20.04.22 Data limită: 25.05.22 30.05.22 – 31.05.22 20.06.22 – 30.06.22

Stagiul de practică : 04.04.22 –29.05.22

Notă: Indicaţiile metodice pentru elaborarea tezei de licenţă şi realizării practicii le găsiţi la BIBLIOTECĂ (etajul II, Blocul B).
! Neîndeplinirea cel putin a uneia din cerinţele expuse Vă va priva de dreptul de a absolvi în anul de învăţământ 2021-2022.

Parteneri