Calendar Academic Masterat

Studiile superioare de masterat (ciclul II) se desfăşoară în baza planului de învăţământ aprobat de Ministerul Educaţiei al RM la propunerea Senatul Institutului Internaţional de Management IMI-NOVA. Durata studiilor este de 2 ani şi totalizează 120 credite de studiu transferabile (ECTS). Studiile superioare de masterat sunt organizate cu regim de studii cu frecvenţă, în limbile română şi rusă.

Graficul procesului de studii, anul universitar 2017-2018

An de studii

Activităţi didactice

Sesiuni de examene

Stagiu de practică

Vacanţe

Sem I Sem II Sem I Sem II Iarna Primăvara Vara
I 18.09.2017
29.12.2017
05.02.2018
25.05.2018
22.01.2018
04.02.2018
28.05.2018
10.06.2018
- 30.12.2017
21.01.2018
06.04.2018
16.04.2018
15.06.2018
17.09.2018
II 18.09.2017
29.12.2017
05.02.2018
25.05.2018
22.01.2018
04.02.2018
Susţinerea tezei de master
18.06.2018
22.06.2018
27.11.2017
29.12.2017
30.12.2017
21.01.2018
06.04.2018
16.04.2018
-

Parteneri