Calendar Academic Masterat

Studiile superioare de masterat (ciclul II) se desfăşoară în baza planului de învăţământ aprobat de Ministerul Educaţiei al RM la propunerea Senatul Institutului Internaţional de Management IMI-NOVA. Durata studiilor este de 2 ani şi totalizează 120 credite de studiu transferabile (ECTS). Studiile superioare de masterat sunt organizate cu regim de studii cu frecvenţă, în limbile română şi rusă.

Graficul procesului de studii, anul universitar 2019-2020

Parteneri