Noutăţi

ADMITEREA 2017 - 2018


Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere:


24 - 31 iulie 2017Anunțarea rezultatelor intermediare: până la 03 august 2017

Depunerea documentelor în original: până la 07 august 2017


Specialități Ciclul I – studii superioare de licență (zi / frecvență redusă)


363.1 – Business şi Administrare

362.1 – Marketing şi Logistică

365.1 – Economie Mondială şi REI

364.1 – Finanţe şi Bănci

361.1 – Contabilitate

812.1 – Turism

366.1 – Economie generală

367.1 – Statistică şi previziune economică

368.1 – Cibernetică şi informatică economică

369.1 – Merceologie şi comerţ

811.1 – Servicii


Specialități Ciclul II – studii superioare de masterat


362.1. Comunicare și Relații Publice

364.1. Activitate financiar-bancară

363.1. Administrarea afacerilor

361.1. Expertiza contabilă

365.1. Integrare europeană


Programul ”Diplomă Dublă” cu Universitatea Nice-Sophia Antipolis (Nisa, Franța)


Actele necesare:


- cererea de înscriere la concursul de admitere;

- actul de studii, în original, cu anexa respectivă;

- copia buletinului de identitate;

- certificatul medical-tip (nr.086/e), eliberat în anul 2017;

- 4 fotografii 3x4 cm;

- buletinul de identitate şi livretul militar se prezintă personal.


Tel. 022 56 83 03, 022 56 87 71, 022 56 84 69Taxa pentru instruire:

Studii superioare de licență, secția zi: 6500 lei

Studii superioare de licență, secția frecvență redusă: 4000 lei

Studii superioare de masterat: 7000lei>> Condiții de admitere <<Comunicat de presa al Consiliului Rectorilor din RM

Consiliul Rectorilor constată, în şedinţa din 08.08.2017, în urma discuţiilor referitoare la rezultatele admiterii în universităţile din R. Moldova, că şi în această admitere se menţine tendinţa generală de micşorare a numărului de studenţi înmatriculaţi în universităţi, respectiv, a numărului total de studenţi care îşi fac studiile în universităţile din Republica Moldova.

Detaliat

Masa rotundă „Relaţia dintre performanţele sistemului de învăţământ şi cerinţele pieţei muncii”

organizată în cadrul conferinţei, a urmărit scopul de a confrunta angajatorii şi absolvenţii pentru a identifica care sunt competenţele, aptitudinile şi abilităţile apreciate de către angajatori, pe de o parte, şi care este potenţialul, dar şi aspiraţiile şi ambiţiile profesionale ale absolvenţilor, pe de altă parte.

Detaliat

Conferința 2017

Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA” a organizat în perioada 12-13 mai 2017 cea de-a IV-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale „Performanțe într-o economie competitivă”. Ediția din acest an s-a desfășurat în parteneriat cu Universitatea din Petroșani (România), Universitatea Româno-Germană din Sibiu (România) și Universitatea Link Campus (Italia).

Detaliat

Nota informativă Doctor Honoris Causa

Vineri, 12 mai 2017, a avut loc ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof.univ. dr. ing. Sorin Mihai RADU, rector al Universității din Petroșani, România. Acordarea acestui titlu onorific de către Senatul Institutului Internațional de Management “IMI-NOVA” a reprezentat o recunoaștere a îndelungatei sale activități științifice și de cercetare.

Detaliat

Aviz "Doctor Honoris Causa"

În data de 12 mai 2017, în cadrul Ședinței Solemne a Senatului Institutului Internațional de Management IMI-NOVA , va avea loc decernarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof.univ., dr. ing. Sorin Mihai RADU, rector al Universității din Petroșani. Evenimentul va avea loc în cadrul celei de-a patra ediții a Conferinței Științifice Internaționale „Performanțe într-o economie competitivă”

Vă invităm pe 12-13 mai 2017 să participaţi la Conferinţa Internaţională "PERFORMANŢE INTR-O ECONOMIE COMPETITIVĂ"

Lucrările Conferinţei se vor desfăşura în cadrul a 2 secţiuni cu următoarea tematică:

1) Economie și management
2) Interdisciplinare

În cadrul Conferinței se va organiza și o masă rotundă cu genericul: "Relația dintre performanțele sistemului de învățământ și cerințele pieței muncii" ...

Detaliat

SE ANUNŢĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE

Concursul se va desfăşura în baza Regulamentului cu privire la ocuparea posturilor didactice în instituţiile de învăţământ superior universitar.

Termenul de înscriere la concurs: 24.03.2017 – 24.04.2017.

Detaliat
A vedea toate

Studentii Institutului International de Management "IMI-NOVA" beneficiaza de multiple activitati didactice si practice care le permit sa devina specialisti mai calificati si sa se integreze mai rapid in cimpul de munca. In acelasi timp, ei au oportunitatea de a obtine diplome recunoscute in Europa cit si pe plan mondial.

  • STUDII LA DISTANTA
  • SEMESTRU PESTE HOTARE
  • CURSURI PREGATITOARE
  • PROGRAME DE STAGIERE
  • Parteneri